Over ons  een Sociale en Solidaire Onderneming.

We doen er alles aan om innovatieve en transparante middelen en diensten aan te bieden en zo de Saffraan- en Crocus sativus telers te ondersteunen. https://crocussativus.eu/gebruik-saffraan/

Wat wordt je voorgeschoteld? Concentraat Saffraan in capsules of Saffraan cake zonder Saffraan? Saffraan uit Tulpen of Saffraan uit zaad gewassen? Of gaat je voorkeur uit naar échte Saffraan uit gebieden waar de Saffraan Crocus het beste tot zijn recht komt. Sinds haar oprichting streeft Crocus Sativus & Partners de volgende grote doelstellingen na: Korte ketens ontwikkelen, streven om de Smaak van de Saffraan terug te vinden, en om Transparantie in de voedselketen te bevorderen, om Klimaatverandering tegen te gaan en om de Banden tussen consumenten en producenten aan te halen.Consumenten, Saffraan telers en ambachtelijke eindproducenten zullen meewerken aan de opkomst van een productie- en distributiesysteem dat menselijker, ecologischer en eerlijker is.

Wat onze Saffraan inname betreft, zijn de uitdagingen fundamenteel en zeer complex: onze gezondheid, het milieu, de tewerkstelling, het landschap, cultuur, sociale banden … Crocus Sativus & Partners wil de juiste en correcte informatie bijeenbrengen voor producenten en consumenten, om samen onze voeding en haar productie te verbeteren of hier en daar zelfs opnieuw uit te vinden.

Daarbij is er een rol voor Crocus Sativus weggelegd bij het tot stand brengen van succesvolle samenwerkingen in de duurzame ontwikkeling van de landbouw en van het platteland in veel agrarische gemeenschappen in regio’s wereldwijd waar men kampt met enorme problemen die onoverkomelijk lijken. Grootschalige veranderingen zijn niet altijd de oplossing voor de lokale boerengemeenschap.

Kleinschalige veranderingen kunnen reeds grootschalige gevolgen hebben. O.a. op het gebied van watergebruik, gewasbescherming gebaseerd op het inzetten van “natuurlijke vijanden”, het gebruik van land op meer manieren tegelijk en met een grotere diversiteit aan gewassen die kunnen worden gekweekt in de directe omgeving zonder roofbouw te plegen op het milieu en de grond. Alles is er op gericht om zo de noodzakelijke diversiteit te herstellen en te bevorderen, waarbij hetzelfde land veel meer opbrengt en de kwaliteit van de grond gestaag wordt verbeterd c.q. de grond wordt verrijkt om rotatie van gewassen permanent mogelijk te maken.

Onze benadering is die van de menselijke maat en gebaseerd op realistische dromen voor de kleine boer, die zich  –  vaak in georganiseerd verband  –  kan ontwikkelen tot kleine, gezonde maar tegelijkertijd onmisbare schakel in systemen om voedselzekerheid en voedselveiligheid te garanderen voor zijn eigen omgeving, zijn eigen gemeenschap, gaandeweg zijn eigen regio. Overzichtelijk en controleerbaar, maar tegelijkertijd met voldoende groeikansen.

Dit alles op basis van het leermodel “Learning by doing“, waarbij in de praktijk wordt getoond wat er mogelijk is, waarna zij die dit willen en kunnen meer kan worden bijgebracht door het aanbieden van theoretische leerstof. In deze volgorde en niet andersom, omdat theoretische lessen op zichzelf geen voedsel opbrengen, en het bovendien goed is wanneer de boer via eigen observaties waarneemt wat zijn eigen grond kan opleveren en wat er nodig is om daarin nog verbetering te brengen. Hij kan dit eerst zelf waarnemen, bespreken en beoordelen. Eventuele vernieuwingen (= wat voor hem nieuw is) kunnen op beperkte schaal opeen of meerdere lokaties worden toegepast. Als het een betere opbrengst geeft is dat positief en kunnen boeren het voorbeeld ook implementeren. Zien is geloven en doet volgen.

Wat betekent dat in de praktijk? De aanpak van Crocus Sativus & Partners

Veel kleine boeren worden niet serieus genomen en daarom haken velen al bij voorbaat af, sluiten zich niet direct aan en daarmee gaan vaak jaren verloren. Een open gelijkwaardige relatie en uitwisseling van praktische kennis op basis van vaak jarenlange ervaring levert juist de meest vruchtbare samenwerking op, die het snelst tot tastbare en duurzame verbeteringen leidt. Uit onze praktijk een pakkend voorbeeld hiervan. In Afghanistan hebben onze experts een praktisch Trainingscentrum voor vaak ongeletterde boeren in de regio Kabul opgezet. Onder andere hebben wij ca. 20,000 appelbomen geplant. Na enige tijd begon de opbrengst van de appelbomen terug te lopen. Dankzij lessen in het (terug)snoeien van de bomen werd aangetoond dat het (ogenschijnlijk vrij drastisch) snoeien van de bomen juist een verdubbeling van de oogst opbracht. “Seeing is believing” en “Learning by doing” is hier het devies. En bovendien kan de introductie van pluimvee en zacht fruit productie direct een enorme toename betekenen voor de boer van zowel de eigen voedselzekerheid als het inkomen en de gezondheid van zijn gezin en familie.

Wanneer in dezelfde omgeving voldoende fruit wordt geproduceerd, kan vervolgens gedacht worden aan de introductie van kleinschalige, overzichtelijke fruitsapfabriekjes in containers. Deze zijn mobiel en kunnen wanneer nodig verplaatst worden (dus geen kapitaalderving met stenen gebouwen waar machines stilstaan, verroesten en nooit meer gebruikt worden). De units kunnen een aanzet vormen tot verdere groei naar productie voor de regio. Daarmee kunnen kleine boeren hun inkomen verdubbelen of zelfs verveelvoudigen op een overzichtelijke wijze, zonder hun land uit te putten. Kennis op het gebied van fruitteelt, het processen van fruit tot sap of pulp, het gelijktijdig houden van pluimvee en waar mogelijk ook andere activiteiten geeft de boer en zijn familie kansen en kennis. Lokale ontwikkelingen, zoals verzilting en uitdroging kunnen geregeld tot staan gebracht worden.

Naast onze 30 jaar expertise op het gebied van de teelt van Crocus sativus bollen en Saffraan delen wij dus ook onze kennis en ervaring op diverse andere gebieden: andere gewassen, het zoveel mogelijk verminderen van het gebruik van giftige stoffen, het tegengaan van water- en energieverspilling, en het ondersteunen van vaak kleine boeren, die anders nauwelijk rond kunnen komen van de karige opbrengsten van hun grond.

Dit proces van Luisteren Naar  +  Leren door Praktijkervaring  +  Eerlijke Voorlichting  +  Delen van Kennis  +  Realistische Introductie van Nieuwe Kansen is waar Crocus Sativus & Partners voor staat.

The owners of ABAC Holland

The owners of ABAC Holland BV have more than 40 years of experience in horticulture and agriculture. One of its specialisations is in the entire chain of Saffron: growing, harvesting, selection, certification, processing, packing, transport, sales and marketing. ABAC Holland BV has a unique position as the major saffron bulb grower and marketeer in the Netherlands.

Expert in saffron

The company’s expert in saffron has built up experience in the saffron sector in 3 continents: Europe (The Netherlands, Spain, and Portugal), Africa (Morocco) and Asia (India and Afghanistan). ABAC Holland BV is continuously active in developing and improving the saffron value chain in a growing number of countries.

Saffron growers world wide

ABAC Holland BV is generally regarded by saffron growers world-wide as a major expert and knowledge-base for both saffron bulb production and saffron production. The company is continuously approached by farmers from 5 continents for advice, training, delivery of bulbs, assistance in marketing & sales and partnerships. Moreover, the CEO of the company has been awarded several times with subsidies by the Dutch government, both for executing projects in Afghanistan and for groundbreaking research in the Netherlands.

Saffron activities

Apart from its activities in saffron, ABAC Holland BV is also active in sectors like strawberries, blackberries, fruit trees, processed foods (100% Fresh Fruit Juice) as well as development of and research on biological treatment of diseases in horticultural and agricultural crops. Pilot projects focusing on solving persistent problems in agriculture and water in various countries are in the pipeline.

Partners of ABAC Holland

The partners in ABAC Holland BV together have over 40 years of experience in horticultural projects in 4 continents, in countries such as India, China, Egypt, South Africa, Honduras, Guatemala and Colombia. They have worked at all levels, from farmers to central government ministers. One of the partners has worked for the Dutch development bank FMO. He has created teams to conduct feasibility studies in Floriculture in Mexico, Honduras and India, He has been instrumental in the birth of the Indian Floriculture industry and has created a breakthrough for the Mexican export of flowers to the United States. In India he has been involved in the co-management and implementation of several flower farms.

 

Saffron cultivation and more.

BEDRIJFSGEGEVENS

ABAC Holland B.V.
T.a.v. Crocussativus.eu
Mr. J.Henderikxstraat 57
1788 AZ Julianadorp
Nederland

KvK-nr.: 54348765
BTW: NL8512.69.382.B01

Rekeninginformatie
ABN AMRO Bank 52.88.37.524
BIC / Swift: ABNANL2A
IBAN: NL46ABNA0528837524

CONTACT

Crocussativus.eu
T +31 (0)627 267 149
E: info@crocussativus.eu

Marco Minnes, CEO
M +31 (0)651 235 756

Drs. J.W. van Heerde, CEO
M +31 (0)651 576 401

WINKEL

Alle betalingen worden veilig verwerkt door Mollie.

Verzendkosten
Nederland: gratis
E.U.: € 6,- per order
Buiten EU: prijs op aanvraag

* Landen met fytosanitaire eisen betalen inspectiekosten.